Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 08 września 2021 r.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o Użytkowniku podczas korzystania z Usługi, a także informuje Użytkownika o jego prawach do prywatności oraz o tym, jak chroni go prawo.

Używamy danych osobowych Użytkownika w celu zapewnienia i ulepszenia Usługi. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie bez względu na to, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności:

 • Account oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszego Serwisu lub jego części.

 • Company (określana jako "Firma", "My", "Nas" lub "Nasze" w tej Umowie) odnosi się do SAS DIGITAL SERVICES, 24 rue René Boulanger 75010 Paris, VAT: FR93791602477.

  Dla celów GDPR, Spółka jest Administratorem Danych.

 • Cookies to małe pliki, które są umieszczane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu Użytkownika przez stronę internetową, zawierające szczegóły historii przeglądania przez Użytkownika danej strony internetowej, wśród wielu zastosowań.

 • Country odnosi się do: Francji

 • Data Controller, dla celów GDPR (General Data Protection Regulation), odnosi się do Spółki jako osoby prawnej, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

 • Device oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Serwisu, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • Facebook Fan Page to publiczny profil o nazwie dlcompare specjalnie utworzony przez Firmę w sieci społecznościowej Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/dlcompare

 • Personal Data to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

  Dla celów GDPR, Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej.

 • Service odnosi się do Witryny.

 • Service Provider oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, wykonywania usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi. Dla celów GDPR, Dostawcy Usług są uważani za Przetwarzających Dane.

 • Third-party Social Media Service odnosi się do każdej strony internetowej lub dowolnej strony sieci społecznościowej, za pośrednictwem której Użytkownik może się zalogować lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.

 • Usage Data odnosi się do danych zbieranych automatycznie, generowanych w wyniku korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

 • Website odnosi się do dLcompare, dostępnego pod adresem https://www.dlcompare.pl

 • You oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, lub firmę, lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba fizyczna uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, w zależności od przypadku.

  Zgodnie z GDPR (General Data Protection Regulation), Użytkownik może być określany jako Podmiot Danych lub jako Użytkownik, ponieważ jest osobą fizyczną korzystającą z Usługi.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych danych osobowych, które mogą być użyte do skontaktowania się z nim lub zidentyfikowania go. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

 • Adres e-mail

 • Imię i nazwisko

 • Adres, stan, województwo, kod pocztowy, miasto.

 • Dane użytkowania

Dane użytkowania

Dane Użytkowania są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane Użytkowania mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia Użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony Usługi odwiedzane przez Użytkownika, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi: typ urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik, unikatowy identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, typ przeglądarki internetowej używanej przez Użytkownika, unikatowe identyfikatory urządzenia oraz inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza on nasz Serwis lub uzyskuje dostęp do Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Informacje z serwisów społecznościowych stron trzecich

Firma umożliwia Użytkownikowi utworzenie konta i zalogowanie się w celu korzystania z Usługi za pośrednictwem następujących serwisów społecznościowych stron trzecich:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Jeśli Użytkownik zdecyduje się zarejestrować za pośrednictwem lub w inny sposób udzielić nam dostępu do serwisu społecznościowego innej firmy, Firma może gromadzić dane osobowe, które są już powiązane z kontem Użytkownika w serwisie społecznościowym innej firmy, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika, jego działania lub lista kontaktów powiązana z tym kontem.

Użytkownik może również mieć możliwość udostępnienia Spółce dodatkowych informacji za pośrednictwem konta w serwisie społecznościowym innej firmy. Jeśli Użytkownik zdecyduje się dostarczyć takie informacje i Dane Osobowe, podczas rejestracji lub w inny sposób, Użytkownik zezwala Spółce na ich wykorzystanie, udostępnianie i przechowywanie w sposób zgodny z niniejszymi Zasadami Prywatności.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu śledzenia aktywności w Naszej usłudze i przechowywania pewnych informacji. Technologie śledzenia używane są jako sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej usługi. Technologie, których używamy, mogą obejmować:

 • Cookies or Browser Cookies. Plik cookie to mały plik umieszczany na Państwa Urządzeniu. Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub informowała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak Użytkownik nie akceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. Jeżeli użytkownik nie dostosował ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasza Usługa może wykorzystywać pliki cookie.
 • Flash Cookies. Niektóre funkcje naszego Serwisu mogą wykorzystywać obiekty przechowywane lokalnie (lub pliki cookie flash) do zbierania i przechowywania informacji o preferencjach Użytkownika lub jego aktywności w Serwisie. Pliki cookie typu Flash nie są zarządzane przez te same ustawienia przeglądarki, które są używane dla plików cookie przeglądarki. Więcej informacji na temat sposobu usuwania plików cookie typu Flash można znaleźć w artykule "Gdzie mogę zmienić ustawienia dotyczące wyłączania lub usuwania lokalnych obiektów współdzielonych?"
 • Web Beacons. Niektóre sekcje Serwisu i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać niewielkie pliki elektroniczne znane jako web beacons (zwane również clear gifs, pixel tags i single-pixel gifs), które umożliwiają Spółce na przykład zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail oraz inne powiązane statystyki internetowe (na przykład rejestrowanie popularności danej sekcji oraz weryfikację integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być plikami "trwałymi" lub "sesyjnymi". Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym użytkownika, gdy użytkownik przechodzi w tryb offline, natomiast pliki cookie sesji są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej o plikach cookie: What Are Cookies?.

Używamy zarówno plików cookie sesji, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

 • Necessary / Essential Cookies

  Typ: Cookies sesyjne

  Zarządzane przez: Nas

  Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia Użytkownikowi usług dostępnych za pośrednictwem Witryny oraz do umożliwienia Użytkownikowi korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które Użytkownik poprosił, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

 • Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies

  Typ: Cookies trwałe (Persistent Cookies)

  Zarządzane przez: Us

  Cel: Te pliki Cookies identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików Cookies na Stronie.

 • Functionality Cookies

  Typ: Persistent Cookies (trwałe pliki cookie)

  Zarządzane przez: Us

  Cel: Te pliki Cookies pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez Użytkownika podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej spersonalizowanych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzysta z Witryny.

 • Tracking and Performance Cookies

  Typ: Trwałe pliki cookie

  Zarządzane przez: Third-Parties

  Cel: Te pliki Cookies wykorzystywane są do śledzenia informacji o ruchu na Stronie oraz sposobie korzystania z niej przez użytkowników. Informacje gromadzone za pomocą tych plików Cookies mogą bezpośrednio lub pośrednio identyfikować użytkownika jako indywidualnego odwiedzającego. Dzieje się tak dlatego, że gromadzone informacje są zazwyczaj powiązane z pseudonimicznym identyfikatorem związanym z urządzeniem używanym przez użytkownika do uzyskania dostępu do Witryny internetowej. Możemy również używać tych plików cookie do testowania nowych stron, funkcji lub nowych funkcjonalności Witryny, aby sprawdzić, jak reagują na nie nasi użytkownicy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie oraz możliwości wyboru dotyczących plików cookie, należy odwiedzić naszą Politykę dotyczącą plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Firma może wykorzystywać dane osobowe do następujących celów:

 • To provide and maintain our Service, w tym w celu monitorowania korzystania z Usługi przez Użytkownika.

 • To manage Your Account: w celu zarządzania rejestracją Użytkownika w Serwisie. Dane osobowe dostarczone przez użytkownika mogą dać mu dostęp do różnych funkcji Serwisu, które są dostępne dla zarejestrowanego użytkownika.

 • For the performance of a contract: opracowanie, przestrzeganie i realizacja umowy kupna produktów, artykułów lub usług zakupionych przez użytkownika lub innej umowy zawartej z nami za pośrednictwem Serwisu.

 • To contact You: Aby kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjami, produktami lub usługami objętymi umową, w tym aktualizacji zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.

 • To provide You z wiadomościami, ofertami specjalnymi i ogólnymi informacjami o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, a które są podobne do tych, które już Państwo zakupili lub o które pytali, chyba że zrezygnowali Państwo z otrzymywania takich informacji.

 • To manage Your requests: Aby obsługiwać i zarządzać zapytaniami kierowanymi do nas przez użytkownika.

 • For business transfers: Możemy wykorzystać informacje o użytkowniku w celu oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów, zarówno w ramach kontynuacji działalności, jak i w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym dane osobowe przechowywane przez nas na temat użytkowników naszych usług są jednym z przekazywanych aktywów.

 • For other purposes: Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz do oceny i ulepszania naszych usług, produktów, usług, marketingu i doświadczeń użytkownika.

Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika w następujących sytuacjach:

 • With Service Providers: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, kontaktowania się z Tobą.
 • For business transfers: Możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe użytkownika w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę.
 • With Affiliates: Możemy udostępniać dane użytkownika naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 • With business partners: Możemy udostępnić informacje o użytkowniku naszym partnerom biznesowym, aby zaoferować użytkownikowi określone produkty, usługi lub promocje.
 • With other users: gdy użytkownik udostępnia dane osobowe lub w inny sposób wchodzi w interakcje w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli Użytkownik wchodzi w interakcje z innymi użytkownikami lub rejestruje się za pośrednictwem usługi mediów społecznościowych stron trzecich, osoby kontaktowe Użytkownika w usłudze mediów społecznościowych stron trzecich mogą zobaczyć jego imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis jego aktywności. Podobnie, inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy aktywności Użytkownika, komunikować się z nim i przeglądać jego profil.
 • With Your consent: Możemy ujawnić dane osobowe Użytkownika w dowolnym innym celu za zgodą Użytkownika.

Przechowywanie Danych Osobowych Użytkownika

Firma będzie przechowywać Dane Osobowe Użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Firma będzie przechowywać i wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do spełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jest zobowiązana do zachowania danych Użytkownika w celu spełnienia obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma będzie również przechowywać Dane użytkowe dla celów analizy wewnętrznej. Dane Użytkownika są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Usługi lub gdy Firma jest prawnie zobowiązana do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych osobowych użytkownika

Państwa informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Firmy oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane - i przechowywane - na komputerach znajdujących się poza granicami Państwa stanu, prowincji, kraju lub innej jurysdykcji rządowej, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od tych obowiązujących w Państwa jurysdykcji.

Państwa zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, a następnie przesłanie takich informacji stanowi Państwa zgodę na taki transfer.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że dane Użytkownika są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności i żaden transfer danych osobowych Użytkownika nie będzie miał miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie mechanizmy kontrolne obejmujące bezpieczeństwo danych i innych informacji osobowych Użytkownika.

Ujawnianie danych osobowych użytkownika

Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane. Firma poinformuje o tym użytkownika, zanim jego dane osobowe zostaną przeniesione i będą podlegać innym zasadom ochrony prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Danych osobowych Użytkownika, jeśli wymaga tego prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne

Firma może ujawnić Dane osobowe użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Zgodności z obowiązkiem prawnym
 • Chronić i bronić praw lub własności Firmy
 • Zapobiegać lub badać ewentualne wykroczenia w związku z Usługą
 • Ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników serwisu lub społeczeństwa
 • Chronić przed odpowiedzialnością prawną.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkownika

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż Firma stara się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony Danych osobowych, nie może zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Danych Osobowych

Dostawcy usług, z których korzystamy, mogą mieć dostęp do Danych osobowych użytkownika. Ci dostawcy zewnętrzni zbierają, przechowują, wykorzystują, przetwarzają i przekazują informacje na temat aktywności użytkownika w naszym serwisie zgodnie z ich polityką prywatności.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

 • Google Analytics

  Google Analytics to usługa analizy internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch na stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Dane te są współdzielone z innymi usługami Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

  Użytkownik może zrezygnować z udostępniania Google Analytics swojej aktywności w Usłudze, instalując dodatek do przeglądarki Google Analytics opt-out. Dodatek ten uniemożliwia skryptom JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności odwiedzających.

  Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Google można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy

GDPR Privacy

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z GDPR

Możemy przetwarzać dane osobowe pod następującymi warunkami:

 • Consent: Udzielili Państwo zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Performance of a contract: Dostarczenie Danych Osobowych jest konieczne do wykonania umowy z Państwem i/lub do wypełnienia wszelkich zobowiązań przedumownych.
 • Legal obligations: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Firma.
 • Vital interests: Przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów Użytkownika lub innej osoby fizycznej.
 • Public interests: Przetwarzanie Danych Osobowych jest związane z zadaniem, które jest wykonywane w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Firmie.
 • Legitimate interests: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę.

W każdym przypadku Firma chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Prawa użytkownika zgodnie z GDPR

Spółka zobowiązuje się do przestrzegania poufności Państwa Danych Osobowych oraz do zagwarantowania Państwu możliwości korzystania z przysługujących Państwu praw.

Zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz przepisami prawa, jeśli Użytkownik przebywa na terenie UE, Użytkownik ma prawo do:

 • Request access to Your Personal Data. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat. Kiedy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, aktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień swojego konta. Jeśli użytkownik nie jest w stanie wykonać tych czynności samodzielnie, prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli mu pomóc. Umożliwia to również otrzymanie kopii przechowywanych przez nas danych osobowych.
 • Request correction of the Personal Data that We hold about You. Użytkownik ma prawo do skorygowania wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy na jego temat.
 • Object to processing of Your Personal Data. Prawo to istnieje w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest uzasadniony interes, a szczególna sytuacja użytkownika sprawia, że chce on sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych na tej podstawie. Użytkownik ma również prawo do sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy jego dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego.
 • Request erasure of Your Personal Data. Użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy kontynuowali ich przetwarzanie.
 • Request the transfer of Your Personal Data. Przekażemy użytkownikowi lub wybranej przez niego stronie trzeciej dane osobowe użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że prawo to dotyczy wyłącznie informacji automatycznych, na których wykorzystanie użytkownik wyraził zgodę lub które zostały wykorzystane w celu realizacji umowy z użytkownikiem.
 • Withdraw Your consent. Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody na wykorzystanie jego danych osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do pewnych określonych funkcjonalności Usługi.

Korzystanie z praw do ochrony danych w ramach GDPR

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu kontaktując się z nami. Należy pamiętać, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie żądania możemy poprosić o weryfikację tożsamości użytkownika. Jeśli użytkownik złoży wniosek, postaramy się odpowiedzieć na niego tak szybko, jak to możliwe.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli jesteś w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), prosimy o kontakt z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

Fan Page na Facebooku

Administrator danych dla Fan Page'a na Facebooku

Spółka jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika zebranych podczas korzystania z Usługi. Jako operator Fan Page na Facebooku https://www.facebook.com/dlcompare, Firma i operator sieci społecznościowej Facebook są Współadministratorami.

Spółka zawarła z Facebookiem umowy, które określają między innymi warunki korzystania z Fan Page'a na Facebooku. Warunki te są w większości oparte na Warunkach korzystania z serwisu Facebook: https://www.facebook.com/terms.php

Odwiedź Politykę Prywatności Facebooka https://www.facebook.com/policy.php, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Facebook zarządza danymi osobowymi lub skontaktuj się z Facebookiem online, lub pocztą: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

Wgląd w dane na Facebooku

W związku z prowadzeniem Fan Page'a na Facebooku i na podstawie GDPR korzystamy z funkcji Facebook Insights w celu uzyskania anonimowych danych statystycznych o Naszych użytkownikach.

W tym celu Facebook umieszcza plik Cookie na urządzeniu użytkownika odwiedzającego Nasz Fan Page na Facebooku. Każdy plik cookie zawiera unikalny kod identyfikacyjny i pozostaje aktywny przez okres dwóch lat, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie usunięty przed upływem tego okresu.

Facebook otrzymuje, rejestruje i przetwarza informacje przechowywane w pliku Cookie, w szczególności gdy użytkownik odwiedza usługi Facebooka, usługi świadczone przez innych członków Fan Page'a na Facebooku oraz usługi innych firm korzystających z usług Facebooka.

Więcej informacji na temat praktyk prywatności stosowanych przez Facebook można znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko dostarczyło nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania danych użytkownika, a kraj użytkownika wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

Łącza do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli użytkownik kliknie na link strony trzeciej, zostanie przekierowany na jej stronę. Zalecamy, aby użytkownik zapoznał się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony trzecie lub usługi.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy aktualizować naszą Politykę Prywatności od czasu do czasu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę "Ostatniej aktualizacji" na górze niniejszej Polityki Prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności wchodzą w życie po ich opublikowaniu na tej stronie.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, możesz się z nami skontaktować:

Zdobądź najlepsze oferty i kody rabatowe dla graczy

Zasubskrybuj newsletter DLCompare